Testnevelési és sportolási lehetőségek

Egyetemi tanulmányai során testnevelés órán is részt kell vennie, ám a BME sportlétesítményeit testnevelés órán kívül (térítés ellenében) is használhatja. A lehetőségeket illetően a Testnevelési Központban (XI. Bertalan Lajos u. 4-6., 113-as szoba) érdeklődhet.

A 2010. szeptember után beiratkozott hallgatóknak a TVSZ 2 félév testnevelés tárgyat ír elő, az abszolutórium megszerzéséhez teljesítenie kell egy 1/….(….= A/B/C), illetve egy 2/….(….=A/B/C) kódú testnevelés tárgyat. A Testnevelés tárgy teljesítéséhez két félévben aláírás megszerzése szükséges. Testneveléssel, versenyekkel kapcsolatos információt a honlapon testneveles.bme.hu valamint a Testnevelési Központ Facebook oldalán facebook.com/bmetestneveles talál.

A kurzusokat a Neptun rendszerben kell felvenni.

A regisztrációs héten minden nap 10-14 között a BME Sportközpontban szeretettel várjuk szervezett csoportokban a gólyákat. Tekintse meg a létesítményt, ez nagymértékben megkönnyíti a sportágválasztást. 

 

Létesítmények

A BME polgárai, a MEC, MÜHASz és a MAFC sportolói részére az alábbi létesítmények állnak rendelkezésre a testnevelési órákon való részvételre, szervezett sportolásra, mozgásigények kielégítésére:

 

 • BME Sporttelep (XI. Bogdánfy u. 12.)  műfüves labdarúgópálya, atlétikai rekortán futópálya, teniszpályák

 

 • Kármán tornaterem (Kármán Tódor Kollégium, XI. Irinyi u. 9-11.)

 

 • Bercsényi tornaterem (Bercsényi Kollégium, XI. Bercsényi u. 28-30.)

 

A létesítmények használati rendjéről és térítési díjáról felvilágosítást kaphat a Testnevelési Központban (BME Sportközpont) valamint a sportlétesítményekben.

 

A testnevelés tárgy kódjai a két félévnek megfelelően:

 • BMEGT70BS1A (Őszi félév) térítésmentes sportágak
 • BMEGT70BS1B (Őszi félév) költség hozzájárulásos sportágak
 • BMEGT70BS1C (Őszi félév) felmentések
 • BMEGT70BS2A (Tavaszi félév) térítésmentes sportágak
 • BMEGT70BS2B (Tavaszi félév) költség hozzájárulásos sportágak
 • BMEGT70BS2C (Tavaszi félév) felmentések

 

A szakági testnevelési órákon az adott sportág gyakorlatanyagát edzésszerűen alkalmazzuk. Választási lehetőséget a felsorolt szakágakban (kurzusokban) kínálunk. A szakágak neve mellett az órák helyszínét, valamint a Neptunban megjelenő kurzus jelét tüntettük fel.

 

Térítésmentes sportágak:

 • Atlétika (atletika) – BME Sporttelep (1111 Budapest, Bogdánfy u. 12.)
 • Kosárlabda (kosarlabda) – BME Sporttelep (1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 4-6.)
 • Labdarúgás (labdarugas) – BME Sporttelep (1111 Budapest, Bogdánfy u. 12.)
 • Röplabda (roplabda) – BME Sportközpont (1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 4-6.) 

 

Költség hozzájárulásos sportágak:

Térítési díj 8.000 Ft/ szemeszter, amit a Neptun rendszeren keresztül kell kifizetni. Gyűjtőszámláról történik a fizetés (a félév során kiírásra kerül.

 • Aerobik (aerobik) – BME Sportközpont (1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 4-6.)
 • Asztalitenisz (asztalitenisz) – BME Sportközpont (1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 4-6.)
 • Core training - BME Sportközpont (1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 4-6.)
 • Ergométeres evezés - BME Sportközpont (1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 4-6.)
 • Erőfejlesztés – (erofejlesztes) – BME Sportközpont (1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 4-6.)
 • Fallabda (squash) – BME Sportközpont (1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 4-6.)
 • Falmászás (falmaszas) – BME Sportközpont (1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 4-6.)
 • Floorball - BME Sportközpont (1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 4-6.)
 • Funkcionális köredzés (zenés gimnasztikán belül) – BME Sportközpont (1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 4-6.)
 • Gerinctréning (gerinctrening) – BME Sportközpont (1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 4-6.)
 • Jóga (joga) – BME Sportközpont (1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 4-6.)
 • Korcsolya – BME Sporttelep (1111 Budapest, Bogdánfy u. 12.)
 • Krav maga (krav maga) – BME Sportközpont (1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 4-6.)
 • Néptánc (neptanc) – BME Sportközpont (1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 4-6.)
 • Ricochet (ricochet) – BME Sportközpont (1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 4-6.)
 • Spinning (spinning) ­– BME Sportközpont (1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 4-6.)
 • Tenisz (tenisz) – BME Sporttelep (1111 Budapest, Bogdánfy u. 12.)
 • Tollaslabda (tollaslabda) – BME Sportközpont (1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 4-6.)
 • TRX (trx) – BME Sportközpont (1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 4-6.)

 

B tipusú bérlet - térítési díj 8.500 Ft/ 16 alkalom, amit a Neptun rendszeren keresztül kell kifizetni.

A heti kötelező testnevelési órák mellett további rendszeres sportolásra nagy kedvezménnyel vehetik igénybe az Egyetem létesítményeit. 

 

Felmentések

Teljes felmentés (válogatott sportolók részére)

A honlapról letöltött nyomtatványt a Testnevelési Központban (BME Sportközpont 113. szoba) kell leadni a 3. oktatási hét végéig.

 

Részleges felmentés (egyesületi sportolók részére)

A szorgalmi időszakot követő pótlási héten (15. hét) a honlapról (Hallgatói információk fül alatt Felmentésekkel kapcsolatos nyomtatványok) letölthető nyomtatvánnyal kell jelentkezni a választott próba (futás, erő) teljesítésére a megadott helyszínen.

 

Orvosi felmentés

Az órák látogatása alól orvosi felmentést igényelhet azon hallgató, aki a 3. oktatási hét végéig leadja a szakorvosi igazolását és az alábbi nyomtatványt!

A nyomtatvány letölthető innen.

 

 

 

BME GTK Testnevelési Központ Szervezeti és működési szabályzata

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT LETÖLTÉSE

 

Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság (MEFOB)

Napjainkban mind nagyobb hangsúlyt kapnak az egyetemek közötti versenyek. Az egyetemek közötti egészséges rivalizálás példája és az egyetemhez tartozás egyik sportbeli kifejezése a Magyar Egyetemi és Főiskolai Bajnokság (MEFOB). Kérjük azokat a sportolókat, akik felkészültek arra, hogy képviseljék egyetemünket, jelentkezzenek testnevelő tanárainknál, illetve a Testnevelési Központban.

A bajnokságokon nappali és levelező hallgatók, doktoranduszok és végzett hallgatók (a diploma keltétől számított egy éven belül) egyaránt részt vehetnek.

Honlap: mozduljra.hu

 

Budapesti Universitas versenyek, bajnokságok

A Budapesti Egyetemi és Sportszövetség sportolási lehetőséget kíván biztosítani azon nappali tagozatos hallgatók részére, akik az adott tanévben, az adott sportágban szakszövetségi versenyen, bajnokságon NB-s szinten nem szerepelnek, illetve sportági minősítést nem szereztek.

Honlap: www.befs.hu valamint www.facebook/befs.hu

  

Reméljük sikerült felkelteni az érdeklődését!

Találkozzunk a sportpályákon!

Facebook oldal