Testnevelési és sportolási lehetőségek

Egyetemi tanulmányai során testnevelés órán is részt kell vennie, ám a BME sportlétesítményeit testnevelés órán kívül (térítés ellenében) is használhatja. A lehetőségeket illetően a Testnevelési Központban (XI. Bertalan Lajos u. 4-6., 113-as szoba) érdeklődhet.

A 2010. szeptember után beiratkozott hallgatóknak a TVSZ 2 félév testnevelés tárgyat ír elő, az abszolutórium megszerzéséhez teljesítenie kell egy 1/….(….= A/B/C), illetve egy 2/….(….=A/B/C) kódú testnevelés tárgyat. A Testnevelés tárgy teljesítéséhez két félévben aláírás megszerzése szükséges. Testneveléssel, versenyekkel kapcsolatos információt a honlapon www.testneveles.bme.hu valamint a Testnevelési Központ Facebook oldalán www.facebook.com/bmesport talál.

A kurzusokat a Neptun rendszerben kell felvenni.

A regisztrációs héten minden nap 10-12 között a BME Sportközpontban szeretettel várjuk szervezett csoportokban a gólyákat. Tekintse meg a létesítményt, ez nagymértékben megkönnyíti a sportágválasztást. 

 

A testnevelés tárgy kódjai a két félévnek megfelelően:

 • BMEGT70BS1A (Őszi félév) térítésmentes sportágak
 • BMEGT70BS1B (Őszi félév) költség hozzájárulásos sportágak
 • BMEGT70BS1C (Őszi félév) felmentések
 • BMEGT70BS2A (Tavaszi félév) térítésmentes sportágak
 • BMEGT70BS2B (Tavaszi félév) költség hozzájárulásos sportágak
 • BMEGT70BS2C (Tavaszi félév) felmentések

 

A szakági testnevelési órákon az adott sportág gyakorlatanyagát edzésszerűen alkalmazzuk. Választási lehetőséget a felsorolt szakágakban (kurzusokban) kínálunk. A szakágak neve mellett az órák helyszínét, valamint a Neptunban megjelenő kurzus jelét tüntettük fel.

 

Térítésmentes sportágak:

 • Atlétika (atlétika) – BME Sporttelep (1111 Budapest, Bogdánfy u. 12.)
 • Kosárlabda (kosarlabda) – BME Sportközpont (1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 4-6.)
 • Labdarúgás (labdarugas) – BME Sporttelep (1111 Budapest, Bogdánfy u. 12.)
 • Röplabda (roplabda) – BME Sportközpont (1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 4-6.)
 • Sí szárazedzés (si szaraz ) – BME Sporttelep (1111 Budapest, Bogdánfy u. 12.)

 

Költség hozzájárulásos sportágak:

 • Aikido (aikido) – BME Sportközpont (1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 4-6.)
 • Asztalitenisz (asztalitenisz) – BME Sportközpont (1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 4-6.)
 • Box (box) – BME Sportközpont (1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 4-6.)
 • Erőfejlesztés – (erofejlesztes) – BME Sportközpont (1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 4-6.)
 • Fallabda (squash) – BME Sportközpont (1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 4-6.)
 • Falmászás (falmaszas) – BME Sportközpont (1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 4-6.)
 • Funkcionális köredzés (zenés gimnasztikán belül) – BME Sportközpont (1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 4-6.)
 • Haladó úszás (uszas) – Mányoki úti uszoda
 • Iaido – jodo – BME Sportközpont (1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 4-6.)
 • Jóga (joga) – BME Sportközpont (1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 4-6.)
 • Karate (karate) – BME Sportközpont (1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 4-6.)
 • Kezdő úszás (uszas-kezdo) – Kondorosi úti uszoda
 • Krav maga (krav maga) – BME Sportközpont (1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 4-6.)
 • Korcsolya – BME Sporttelep (1111 Budapest, Bogdánfy u. 12.)
 • Néptánc (neptanc) – BME Sportközpont (1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 4-6.)
 • Ninjutsu (ninjutsu) – BME Sportközpont (1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 4-6.)
 • Női Önvédelem (noi onvedelem) – BME Sportközpont (1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 4-6.)
 • Ricochet (ricochet) – BME Sportközpont (1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 4-6.)
 • Spinning (spinning) ­– BME Sportközpont (1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 4-6.)
 • Tánc (tarsastanc, salsa) – BME Sportközpont (1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 4-6.)
 • Tenisz (tenisz) – BME Sporttelep (1111 Budapest, Bogdánfy u. 12.)
 • Tollaslabda (tollaslabda) – BME Sportközpont (1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 4-6.)
 • Zenés női gimnasztika (zenes noi gimnasztika) – BME Sportközpont (1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 4-6.)

 

Térítési díj 5.000 Ft/ szemeszter, amit a Neptun rendszeren keresztül kell kifizetni. (gyűjtőszámláról történik a fizetés)

A BME GYŰJTŐSZÁMLA SZÁMLASZÁMA

A BME gyűjtőszámlára bármely banknál vezetett lakossági folyószámláról átutalható a szükséges fedezet. Az átutalási megbízás kitöltésénél

A jogosult neve: Neptun gyűjtő számla

A jogosult számlaszáma: 10032000 - 01425279 - 01120008

Megjegyzés: a hallgató Neptun kódja (hat jegyü alfanumerikus kód) NK-neptunkód formában

Például, ha a Neptun kód A1B2C3, akkor a megjegyzés rovatba ez kerül: NK-A1B2C3

 

 

Félév teljesítésének feltételei

A testnevelés tárgy a szorgalmi időszak alatt – 14 hét – heti 1 alkalommal, a választott sportágban aktív részt vételt jelent.

Egy félév alatt aláírásért egy testnevelési tárgy teljesíthető.

Az aláírás megszerzéséhez az órák 70 %-án kell teljesíteni, 30 % hiányzás fogadható el.

Szükség esetén két hiányzás pótlására van lehetőség, a megjelölt időpontban és helyen a szorgalmi időszak befejezése utáni első héten (pótlási hét).

A szakági testnevelési órákon az adott sportág gyakorlatanyagát edzésszerűen alkalmazzuk.

A választási lehetőségeket tárgyleírással együtt az Oktatás menüpontban találják.

A Sportközpontba belépés csak a felvett kurzus időpontjában lehetséges – a beléptető rendszer más időpontban nem engedélyezi.
A belépés az óra kezdete előtt 30 perccel lehetséges, az óra végét követően 30 perc áll rendelkezésre  a kilépésre.

Valamennyi felmerülő kérdéssel forduljon bizalommal a Testnevelési Központ munkatársaihoz a Sportközpont 113-as irodájába!

 

 

Felmentések

Teljes felmentés (válogatott sportolók részére)

A honlapról letöltött nyomtatványt a Testnevelési Központban (BME Sportközpont 113. szoba) kell leadni a 3. oktatási hét végéig.

 

Részleges felmentés (egyesületi sportolók részére)

A szorgalmi időszakot követő pótlási héten (15. hét) a www.tnt.bme.hu honlapról (Hallgatói információk fül alatt Felmentésekkel kapcsolatos nyomtatványok) letölthető nyomtatvánnyal kell jelentkezni a választott próba (futás, erő vagy úszás) teljesítésére a megadott helyszínen.

 

Orvosi felmentés

Az órák látogatása alól az Egyetem sportorvosának javaslatára kaphatnak felmentést (az egyetemi orvoshoz vigyék magukkal a szakorvosi jelentést).

Nyomtatvány letölthető a honlapról (www.tnt.bme.hu).

 

A heti kötelező testnevelési órák mellett további rendszeres sportolásra nagy kedvezménnyel vehetik igénybe az Egyetem létesítményeit. (Bővebb információ a honlapon: www.testneveles.bme.hu)

 

 

Létesítmények

A BME polgárai, a MAFC sportolói részére az alábbi létesítmények állnak rendelkezésre a testnevelési órákon való részvételre, szervezett sportolásra, mozgásigények kielégítésére:

A létesítmények használati rendjéről és térítési díjáról felvilágosítást kaphat a Testnevelési Központban (BME Sportközpont) valamint a sportlétesítményekben.

 • BME Sportcsarnok (Bertalan L. u. 4-6.)
 • Kármán tornaterem (Kármán Tódor Kollégium, XI. Irinyi u. 9-11.)
 • Bercsényi tornaterem (Bercsényi Kollégium, XI. Bercsényi u. 28-30.)
 • BME Sporttelep (XI. Bogdánfy u. 12.) műfüves labdarúgópálya, atlétikai rekortán futópálya, teniszpályák
 • Tüskecsarnok (XI. Magyar tudósok körútja 7.)

 

 

BME GTK Testnevelési Központ Szervezeti és működési szabályzata

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT LETÖLTÉSE

 

 

Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság (MEFOB)

Napjainkban mind nagyobb hangsúlyt kapnak az egyetemek közötti versenyek. Az egyetemek közötti egészséges rivalizálás példája és az egyetemhez tartozás egyik sportbeli kifejezése a Magyar Egyetemi és Főiskolai Bajnokság (MEFOB). Kérjük azokat a sportolókat, akik felkészültek arra, hogy képviseljék egyetemünket, jelentkezzenek testnevelő tanárainknál, illetve a Testnevelési Központban.

A bajnokságokon nappali és levelező hallgatók, doktoranduszok és végzett hallgatók (a diploma keltétől számított egy éven belül) egyaránt részt vehetnek.

Honlap: www.mozduljra.hu

 

 

Budapesti Universitas versenyek, bajnokságok

A Budapesti Egyetemi és Sportszövetség sportolási lehetőséget kíván biztosítani azon nappali tagozatos hallgatók részére, akik az adott tanévben, az adott sportágban szakszövetségi versenyen, bajnokságon NB-s szinten nem szerepelnek, illetve sportági minősítést nem szereztek.

Honlap: www.befs.hu valamint www.facebook/befs.hu

 

 

Sítáborok

A BME az ausztriai Hollensteinben (Hochkar régió) alakította ki sícentrumát. A síterepet Budapesttől kb. 5 óra autózással érhetjük el.

Egyetemünk síklubja a Magyar Egyetemi Sí Egyesület (MESE) várja a rendszeresen síelni vágyó hallgatókat.

A balesetmentes síelés és a téli idényre való felkészülés céljából ősztől heti rendszerességgel, hétfőnként felkészítő szárazedzéseken való részvételre van lehetőség, melyet szintén a Testnevelési Központ oktatói tartanak.

 

 

Reméljük sikerült felkelteni érdeklődésétt!

Találkozzunk a sportpályákon!

Facebook oldal